Phone :: 02 6191249, 083 0577956

แชร์ประสบการณ์จากนักเรียน


นายศตพัฒน์ อังสุวัฒนะ

Finn college รุ่นที่ 1

ปัจจุบัน : จบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจาก University College Birmingham (รับปริญญาจาก University of Birmingham – U top 10 อังกฤษ)

ได้รับทุนศึกษาต่อปริญญาโทจาก Aston University และ University of Exeter ประเทศอังกฤษ

“เลือก Finn college ก็เพราะผมชอบความแตกต่างที่เหนือกว่า การเรียนที่ Finn ในช่วง 2 ปีแรก เปรียบเสมือนการเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษ พัฒนาความคิด และความสามารถในการวิเคราะห์สิ่งต่างๆอย่างมีเหตุผล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนหลักสูตรอังกฤษ และทำให้ผมประสบความสำเร็จในปีสุดท้ายคือได้เกียรตินิยมอันดับ 1 โดยได้ปริญญาจาก The University of Birmingham มหาวิทยาลัยอันดับ 73 ของโลก และยังทำให้ผมได้รับทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาโท ณ Aston University และ University of Exeter ประเทศอังกฤษอีกด้วย”

นางสาวดวงฤทัย ฮูเซ็น (น้ำฝน)

Finn college รุ่นที่ 1

ปัจจุบัน : จบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองจาก University College Birmingham (รับปริญญาจาก University of Birmingham – U top 10 อังกฤษ)

ปัจจุบันได้ทำงานตำแหน่ง Project Management Office Analyst บริษัท Accenture ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้าน IT อยู่ใน Fortune 100 ของโลกจากสหรัฐอเมริกา

“ Finn College ทางเลือกที่ใช่ สำหรับคนที่อยากเรียนบริหาร หรือ การท่องเที่ยว เพราะที่นี่ให้มากกว่าทฤษฎีหรือแค่ความรู้ในการทำข้อสอบ แต่ยังได้ประสบการณ์การทำงานจริง ภาษาอังกฤษ และความรู้ที่ถ่ายทอดจากอาจารย์ระดับผู้บริหาร และการไปเรียนต่อปีสุดท้าย ทำให้เราได้วิธีการคิด จากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยระดับโลก ได้เพื่อนชาวต่างชาติ และได้วุฒิปริญญาจากมหาวิทยาลัยที่ทั่วโลกรู้จักและให้การยอมรับ ”


นายชัยณัฏฐ์ แคว้นคอนฉิม (เป้)

Finn college รุ่นที่ 1

ปัจจุบัน : จบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองจาก University College Birmingham (รับปริญญาจาก University of Birmingham – U top 10 อังกฤษ)

"หลังจากได้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Profile ของอาจารย์ผู้สอนแล้ว ผมตัดสินใจเลือก Finn College ทันทีครับ เพราะผมเชื่อว่าถ้าเราอยากเป็นนักบริหาร เราต้องเรียนรู้จากอาจารย์ที่เป็นผู้บริหารตัวจริงในสายงานนั้นๆเท่านั้น และที่ Finn college สามารถตอบโจทย์ข้อนี้ได้ครับ รวมถึงมหาวิทยาลัย UCB ที่เลือกไปต่อในปีสุดท้าย ก็เป็นอาจารย์ระดับผู้บริหารในบริษัทระดับโลกมาสอน ทำให้เราได้พัฒนาตัวเองและนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศต่อไป"

น.ส.สุภัชชา สุริยาพรพันธ์ (ลูกแพร)

Finn college รุ่นที่ 1

ปัจจุบัน : จบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองจาก University College Birmingham (รับปริญญาจาก University of Birmingham – U top 10 อังกฤษ)

“ชอบการเรียนที่ Finn college เพราะหลักสูตรที่นี่ไม่เน้นแต่การเรียนทฤษฎีจนเกินไป อาจารย์และพี่ๆเจ้าหน้าที่นี้มีความเป็นกันเอง สามารถพูดคุยปรึกษากันได้ทุกเรื่อง ถึงแม้ปีสุดท้ายจะต้องไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในอังกฤษ แต่อาจารย์ที่นี่ก็ยังช่วยดูและ และเป็นที่ปรึกษาให้อยู่เสมอ”


นางสาวปราณปรียาภ์ บุณาวรรฒ์ (เบส)

Finn college รุ่นที่ 1

ปัจจุบัน : จบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง จาก The University of Gloucestershire

“การเรียน 2 ปีแรกที่ Finn College ช่วยทำให้การเรียนปีสุดท้ายในมหาวิทยาลัย ง่ายขึ้นเยอะ และการได้มาเรียนปีสุดท้ายที่อังกฤษ ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตด้วยตัวเอง แก้ปัญหาด้วยตัวเอง ก็ทำให้เราเก่งและแกร่งขึ้นเยอะค่ะ”

นายภาณุวัฒน์ ครองตน (เปรม)

Finn college รุ่นที่ 2

ปัจจุบัน : จบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง จาก The University of Gloucestershire

“ การเรียนที่ Finn College ทำให้ผมแทบจะไม่ต้องปรับตัวในการเรียนปีสุดท้ายที่อังกฤษเลย ”

นางสาวนริญญากร กล้าหาญ(ญาญ่า)

Finn college รุ่นที่ 1

ปัจจุบัน : กำลังศึกษาปริญญาตรีปีที่ 3 ณ Bournemouth University

"เลือกเรียนคณะการจัดการการท่องเที่ยวที่ Finn College เพราะได้เรียนกับอาจารย์ที่เป็นผู้บริหารในสายงานนั้นจริงๆ และเรียนในคลาสที่เล็ก ทำให้ได้ใกล้ชิดกับเพื่อนๆ และอาจารย์สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ทั่วถึง ได้ไปดูงาน ฝึกงาน ยังสถานที่ต่างๆ เป็นการได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตการทำงาน"

นายภาคิน ศรีสรรพางค์ (บอม)

Finn college รุ่นที่ 2

ปัจจุบัน : กำลังศึกษาปริญญาตรีปีที่ 3 ณ University College Birmingham

“Finn College เป็นสถาบันที่ตอบโจทย์ที่ผมต้องการได้เป็นอย่างดี หลักสูตรการศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อีกทั้งการเรียนการสอนไม่ได้มีแค่ในตำราเรียน แต่เป็นการเรียนจากการปฏิบัติจริง และได้เรียนรู้กับอาจารย์ระดับผู้บริหาร ทำให้ผมรู้สึกเหมือนได้มีที่ปรึกษาส่วนตัวทางธุรกิจด้วย”


นายวิชญ์พล ศุภกรวิวรรธน์ (ปิ่น)

Finn college รุ่นที่ 2

ปัจจุบัน : กำลังศึกษาปริญญาตรีปีที่ 3 ณ Bournemouth University

"ผมไม่ค่อยชอบระบบการเรียนที่"เรียนเพื่อแค่ไปสอบ"ผมเรียนเพราะต้องการความรู้ และFinn college สอนให้นักเรียนมีความรู้ไม่ใช่แค่สอบผ่าน Finn สอนให้ไม่ปิดกลั้นความคิดตัวเองแต่สอนให้มีเหตุผลกับความคิดของตัวเอง นอกจากนี้Finn collegeมีบุคคลากรที่คุณภาพ มีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จริงจากการบริหาร เพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าสิ่งที่ได้จากที่นี่ สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างแน่นอน"

นางสาวภวรัญชน์ จันมาธิกรกุล (ป้อ)

Finn college รุ่นที่ 2

ปัจจุบัน : กำลังศึกษาปริญญาตรีปีที่ 3 ณ Bournemouth University

"โดยส่วนตัวแล้วไม่เคยมีเป้าหมายที่จะไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ต่างประเทศเลยคะ แต่พอได้เห็นหลักสูตรแล้ว ที่เป็นหลักสูตรที่สอนโดยเน้นวิธีปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี ซึ่งในชีวิตจริงการปฏิบัติมีความสำคัญที่สุด รวมถึงในปีสุดท้ายยังสามารถได้ไปมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งเป็นโอกาสที่ยากมากๆ ซึ่ง finn college จึงเป็นทางเลือกที่ดีมากๆคะ"


นายปูรณ์ ชิมสกุล (ปูรณ์)

Finn college รุ่นที่ 2

ปัจจุบัน : กำลังศึกษาปริญญาตรีปีที่ 3 ณ University College Birmingham

“การเรียนที่ Finn College สามารถนำไปใช้ในชีวิตการทำงานจริงๆได้ทันที ตัวอย่างเช่นธุรกิจรีสอร์ทของครอบครัวผม ก็ได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้เช่นกัน อีกทั้งระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น E Library ยังช่วยให้ผมเข้าถึงวิธีการทำงานและแนวคิดใหม่ๆได้ทันที”

นางสาวเบญจวรรณ จ้างประเสริฐ (มาย)

Finn college รุ่นที่ 3

ปัจจุบัน : กำลังศึกษาปริญญาตรีปีที่ 3 ณ The University of Northampton

"สถานบัน finn college และ หลักสูตรการเรียน เป็นหลักสูตรที่ดี และรับรองจากรัฐบาลของประเทศอังกฤษ โดยทีมอาจารย์ที่มีคุณภาพ ที่มีจุดประสงค์ให้นักเรียนมีความรู้ทั้งในทฤษฏี และประสบการณ์จริง ทำให้มีเวลาได้ทำธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเอง ซึ่งสามารถนำความรู้ใน class มาเป็นหลักในการบริหารได้ส่วนหนึ่ง และรู้จักเพื่อนๆในวงกว้าง ที่สามารถแลกเปลี่ยน connection กันทางธุรกิจได้หลากหลาย"


นายปรเมศ เอี่ยมอำไพวงศ์ (โอ๊ต)

Finn college รุ่นที่ 3

ปัจจุบัน : กำลังศึกษาปริญญาตรีปีที่ 3 ณ The University of Northampton

"หลังจากที่ผมได้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนที่Finn ทำให้ผมสนใจที่จะเรียนเพราะว่าระบบการเรียนของFinnนั้นให้ทั้งความรู้และประสบการที่ดีเพื่อใช้ในการทำงาน”

นายสมัชญ์ ภักดีนิธิพันธุ์ (เจเจ)

Finn college รุ่นที่ 3

ปัจจุบัน : กำลังศึกษาปริญญาตรีปีที่ 3 ณ University College Birmingham

"หลังจากจบจากโรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ (The Regent’s International School ) ผมก็ได้มองหาสถาบันซึ่งใช้หลักสูตรการศึกษาระบบอังกฤษ ที่ได้คุณภาพทั้งตัวหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ผมจึงเลือก Finn College เพราะความน่าเชื่อถือและคุณภาพของทีมอาจารย์ผู้สอนในระดับผู้บริหารจริงๆ ซึ่งผมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจที่ผมทำอยู่ได้จริง รวมทั้งได้รู้จักเพื่อนๆที่มาจากครอบครัวที่ทำธุรกิจซึ่งสามารถเป็น connection กันได้ในอนาคต”


นางสาวกฤตพร หง้าฝา (โบว)

Finn college รุ่นที่ 3

ปัจจุบัน : กำลังศึกษาปริญญาตรีปีที่ 3 ณ The University of Northampton

"เลือกเรียนที่ Finn college เพราะสนใจในด้าน business อยู่ก่อนแล้ว อีกทั้งที่นี่ยังเปิดสอนในหลักสูตรนานาชาติตรงตามที่โบว์ต้องการ หลักสูตรที่นี่เรียนตามระบบ 3 ปีของประเทศอังกฤษ คือ 2 ปีในไทย และปีสุดท้าย ณ ประเทศอังกฤษ อีกทั้งอาจารย์ที่นี่ค่อยให้คำปรึกษาด้านการเรียน การทำรายงานตลอดเสมอ และยังสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตได้จริง”

นายอรุษ  ฐิตะภาส (ไอซ์)

Finn college รุ่นที่ 3

ปัจจุบัน : กำลังศึกษาปริญญาตรีปีที่ 3 ณ University College Birmingham

ผมเลือกเรียนที่ Finn College เพราะ Finn College ช่วยให้ผมบรรลุเป้าหมายในการศึกษา คือการได้ไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ และยังมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจึงทำให้ผมตัดสินใจง่ายยิ่งขึ้นครับ


นางสาวปาณิสรา บุณาวรรฒ์ (แบมบู)

Finn college รุ่นที่ 3

ปัจจุบัน : กำลังศึกษาปริญญาตรีปีที่ 3 ณ The University of Northampton

"เลือกมาเรียนที่ Finn College เพราะที่นี่มีระบบการเรียนที่แปลกใหม่ และได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์มากกว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยไทยทั่วไป และได้ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนและทำงาน โดยมีทีมอาจารย์ก้ให้ความดูแลอย่างทั่วถึงทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่ และรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน"

ศศิธร พาสัมพันธ์ (ปลา)

Finn college รุ่นที่ 4

ปัจจุบัน : กำลังศึกษาปริญญาตรีปีที่ 3 ณ The University of Northampton

"เลือกเรียนที่ Finn College เพราะไม่ใช่การเรียนแค่ในห้องเรียน แต่เป็นการเรียนแบบนำไปใช้ได้จริงในธุรกิจและรู้ทัศนคติโดยตรงจากผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์ อีกทั้งยังได้สามารถแสดงความคิดในแบบของตัวเองอย่างไม่จำกัด ที่สำคัญในปีสุดท้ายยังได้ศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษและได้รับใบปริญญาจากมหาลัยที่เราเลือก ภูมิใจมากคะที่ปลาเลือกเรียนที่ Finn College”

.

.